welkom voor alle aanwezigen

Op 5 november hield het Platform Duurzaam Hoogland een informatieavond over de mogelijkheden die er zijn om de woningen in deze buurt verder te isoleren. De belangstelling hiervoor was zeer groot.

Jan Bijvank, vice-voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, heette de aanwezigen welkom en gaf aan wat voor besluiten er op landelijk en regionaal niveau al genomen waren. Bovendien gaf hij aan dat de gemeente actief bezig gaat met een warmteplan voor iedere wijk en dorp binnen de gemeente. Hoogland staat hoog op de lijst om een warmteplan te ontwikkelen. Bijvank gaf aan dat het Platform Duurzaam Hoogland graag een van de gesprekspartners wil zijn.

Vervolgens gaf Sidney Mac Gillavry aan welke woningen geanalyseerd waren, wat hun isolatiewaarden betreft en wat mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Daarbij maakte hij gebruik van het idee dat er drie boodschappenlijstjes zijn. De eerste en de goedkoopste is makkelijk te realiseren. De volgende twee brengen de woning naar een hoger isolatieniveau, maar zijn uiteraard duurder.

De opnameresultaten waren op groot formaat aan de wanden gehangen, maar iedereen kon ze ook gewoon op A4-formaat mee naar huis nemen.

De isolatiewaarden in kaart

Tot slot gaf Albert Schoonderbeek een overzicht welke mogelijkheden;ijke rendementen te behalen zijn. Daarbij werd een flinke slag om de arm gehouden. Vanzelfsprekend zijn de vier typen huizen onderling ook nog verschillend om diverse bewoners of hun woning verbouwd hebben of al isolatiemaatregelen genomen hebben.

Het platform is nadrukkelijk niet ingegaan op mogelijke acties van de gemeente om al of niet een warmtenet aan te leggen of dat in de toekomst waterstof of geothermie een oplossing zou zijn. Het idee van het platform is, dat het eerste wat je kunt en zou moeten doen, is je energieverbruik proberen omlaag te brengen. Dat kan door gedragsverandering en door je huis beter te isoleren.

Tenslotte konden de aanwezigen formulieren invullen, waarmee ze aangaven op de een of andere manier wel samen met anderen in hun buurt te willen gaan kijken wat voor hen de beste acties zijn.

Degenen die niet aanwezig waren, maar toch mee willen doen kunnen dit formulier alsnog invullen.

De presentatie en de ‘opnameresultaten’ zijn onder het tabblad documenten te vinden.