Het platform Duurzaam Hoogland start met een eigen energiecoöperatie: Zon op Hoogland.

De coöperatie wordt lid van ‘Zon op Nederland’. Bij ‘ Zon op Nederland’ zijn enkele tientallen energiecoöperaties aangesloten. Daardoor wordt de lokale energiecoöperatie ontlast van allerlei administratieve handelingen. Bovendien begeleidt Zon op Nederland’ de lokale energiecoöperaties met de projecten die zij willen starten.

“Zon op Hoogland” is als coöperatie inmiddels notarieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Duurzaam Hoogland heeft besloten tot het oprichten van een eigen coöperatie omdat daardoor de kosten voor een project postcoderoos laag zijn. Een en ader betekent wel dat er door de coöperatie meer werk gedaan moet worden.

Inmiddels is er ook een bestuur gevormd die het eerste project ‘Boerderij Breevoort’ gaat opzetten.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Bijvank, voorzitter
  • Alex van Donkelaar, penningmeester
  • Kor van den Hoek, secretaris

Eind dit jaar worden de mensen die zich al eerder gemeld hebben interesse te hebben in dit project uitgenodigd voor een informatie-avond.

Wanneer u ook interesse heeft, maar u zich nog niet hebt aangemeld kan dat via duurzaamhoogland@gmail.com

of via de site Zon op Hoogland