Duurzaam Hoogland

voor een beter wereld

Auteur: Admin (page 2 of 2)

Hoogland snel aan de beurt voor warmteplan

In de concept warmtevisie zoals de gemeente Amersfoort die onlangs heeft gepubliceerd vinden we op pagina 36 een overzicht van de volgorde van de wijken en dorpen die het een warmteplan moeten opstellen. Zoals al in een eerder bericht gezegd, dat wil de gemeente doen samen met de bewoners van die wijk of dorp.

Platform Duurzaam Hoogland zal meedoen met het opstellen van dat warmteplan

concept warmtevisie

De gemeente Amersfoort heeft een concept warmtevisie opgesteld. Deze is te downloaden onder het kopje documenten.

In deze visie is te lezen dat na de pilot Schothorst-Zuid Hoogland als volgende wijk (dorp) aan de buurt is om een warmteplan op te stellen.

Dat warmteplan wordt samen met de bewoners gemaakt. Het is dus zaak dat vanuit de verschillende wijken mensen zich actief opstellen en meedoen om het warmteplan zo goed mogelijk in te steken.

In onderstaand schema kun je zien wat de zoekrichtingen, de keuzes, zijn voor woningen die in verschillende periodes gebouwd zijn.

Het merendeel van de woningen in Hoogland zijn gebouwd tussen 1950 en 1992. Uit het schema kun je opmaken dat de eerste opdracht is: isoleren. Door goed te isoleren breng je de warmtevraag uiteindelijk terug.

Daarna – als we van het gas afzijn – is er een combinatie mogelijk van een warmtenet of/en all-electric.

Het platform duurzaamhoogland is op dit moment bezig met te bekijken in hoeverre de woningen in de buurt De Ham (Ambachtslaan en omgeving) geïsoleerd zijn en wat daar nog beter kan.

Uiteindelijk is naast het gezamenlijk opstellen van een goed warmteplan isolatie de eerste stap. ook dat kunnen we gezamenlijk doen en ons huis een goede isolatielabel bezorgen.

Amersfoort ontwikkelt warmtevisie

inloopavond op 11 april in de Obeservant

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. Amersfoort wil alle huizen en gebouwen aardgasvrij maken. Daarvoor is samen met partners uit de stad de (concept) Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin staat o.a.:

  • welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken
  • hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren
  • in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn. 

Tot 24 april 2019 kunt u reageren op de concept Warmtevisie via warmtevisie@amersfoort.nl. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie. Op 11 april 2019 is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond in De Observant (Stadhuisplein 7).

De concept-Warmtevisie geeft een route voor de komende 11 jaar om van het aardgas en andere fossiele brandstoffen af te komen. De gemeente wil alle alle ruimte geven om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen tot concrete invulling daarvan te komen. De zorgen over onder andere de betaalbaarheid worden breed gedeeld. Dat is een van de redenen waarom gemeenten en corporaties pleiten voor middelen en betere regelgeving door de Rijksoverheid. DE gemeente nodigt iedereen uit om nu in te brengen waar de zorgen en kansen liggen. Dan kan dit mee worden gewogen in de definitieve warmtevisie en de besluitvorming daarover in de gemeenteraad.

Welkom bij Duurzaam Hoogland

Op deze site vind je informatie over duurzaaamheid. Over energiebesparing, gasloze huizen, zonnepanelen, energiecoöperaties, watervriendelijke tuin, acties voor bruikbaar afval etc.

Nieuwere berichten »

© 2020 Duurzaam Hoogland

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑