Duurzaam Hoogland is een onafhankelijk platform van betrokken Hooglanders, dat allerlei mogelijkheden laat zien om je eigen wereld duurzamer te maken.

Het is onze keuze om concrete projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Korte slagen dus.

Daarbij hebben we direct contact met de gemeente Amersfoort om onze plannen te toetsen en te laten ondersteunen.