Ook als je niet een dak hebt, waar zonnepanelen op passen, of als je liever zelf geen panelen op je dak wilt kun je toch je steentje bijdragen om minder CO2 uit te laten stoten.

Je koopt gewoon een zoncertificaat van het project “Zon op Hoogland”. Op de boerderij Breevoort komen ruim tweehonderd panelen te liggen. Je koopt een zoncertificaat en je krijgt 15 jaar lang de opbrengst van je zonnepaneel en bovendien profiteer je ook nog van de subsidieregeling die het rijk ter beschikking stelt. Handig om zo bij te kunnen dragen aan het milieu en nog goed voor  je portemonnee ook! Deze panelen worden geplaatst in het kader van de regeling ‘ postcoderoos’.

Wat is de regeling `postcoderoos’?

De PostCodeRoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is ruim vijf jaar geleden geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarisch dak net buiten het dorp of op het dak van het lokale dorpshuis. 

Deelnemers richten samen een coöperatie op en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt.

Verdienmodel

De energiebelastingvrijstelling vormt het verdienmodel voor de deelnemers. Dit voordeel is ca. per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW. Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in het project is toe te schrijven. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, de leverancier van wie zij op hun huisadres de energie betrekken, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel met hun kan verrekenen.

Aansluiten bij een bestaande coöperatie

Platform Duurzaam Hoogland wil geen eigen coöperatie oprichten. Dat vraagt om veel kennis en administratieve rompslomp. Daarom willen we het project laten aansluiten bij de bestaande coöperatie ServiceHouse. 

ServiceHouse is een organisatie die in Nederland verschillende projecten in het kader van postcoderoos ondersteunt met een eigen coöperatie en gevestigd is in Amersfoort.  De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met een energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terugleververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Wat er dan aan opbrengst overblijft wordt aan de deelnemer uitbetaald.

Doet u mee?

U kunt nu al aangeven of u interesse hebt in deelname aan het project `Zon op Hoogland’. Een certificaat zal ongeveer tussen de € 250,- en € 300,-  kosten. Het verwachte rendement is ongeveer 6%.

Door ons een mailtje te sturen plaatsen wij u op de voorkeurslijst. Zodra we voldoende potentiële deelnemers hebben om het project te kunnen laten slagen, organiseren we nog voor de zomervakantie een voorlichtingsavond, waarbij u dan wordt uitgenodigd voor extra informatie en waar u alle vragen kunt stellen. Pas daarna beslist u of u definitief tot aankoop van een certificaat overgaat. 

Het zou toch bijzonder fijn zijn wanneer er in Hoogland door Hooglanders een stap gemaakt kan worden naar vergroening van onze energiebehoefte en een bijdrage geleverd kan worden aan ons milieu. Voor nu en voor de toekomst: `Zon op Hoogland’ .

Mail: duurzaamhoogland@gmail.com