In de concept warmtevisie zoals de gemeente Amersfoort die onlangs heeft gepubliceerd vinden we op pagina 36 een overzicht van de volgorde van de wijken en dorpen die het een warmteplan moeten opstellen. Zoals al in een eerder bericht gezegd, dat wil de gemeente doen samen met de bewoners van die wijk of dorp.

Platform Duurzaam Hoogland zal meedoen met het opstellen van dat warmteplan