De gemeente Amersfoort heeft een concept warmtevisie opgesteld. Deze is te downloaden onder het kopje documenten.

In deze visie is te lezen dat na de pilot Schothorst-Zuid Hoogland als volgende wijk (dorp) aan de buurt is om een warmteplan op te stellen.

Dat warmteplan wordt samen met de bewoners gemaakt. Het is dus zaak dat vanuit de verschillende wijken mensen zich actief opstellen en meedoen om het warmteplan zo goed mogelijk in te steken.

In onderstaand schema kun je zien wat de zoekrichtingen, de keuzes, zijn voor woningen die in verschillende periodes gebouwd zijn.

Het merendeel van de woningen in Hoogland zijn gebouwd tussen 1950 en 1992. Uit het schema kun je opmaken dat de eerste opdracht is: isoleren. Door goed te isoleren breng je de warmtevraag uiteindelijk terug.

Daarna – als we van het gas afzijn – is er een combinatie mogelijk van een warmtenet of/en all-electric.

Het platform duurzaamhoogland is op dit moment bezig met te bekijken in hoeverre de woningen in de buurt De Ham (Ambachtslaan en omgeving) geïsoleerd zijn en wat daar nog beter kan.

Uiteindelijk is naast het gezamenlijk opstellen van een goed warmteplan isolatie de eerste stap. ook dat kunnen we gezamenlijk doen en ons huis een goede isolatielabel bezorgen.