inloopavond op 11 april in de Obeservant

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. Amersfoort wil alle huizen en gebouwen aardgasvrij maken. Daarvoor is samen met partners uit de stad de (concept) Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin staat o.a.:

  • welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken
  • hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren
  • in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn. 

Tot 24 april 2019 kunt u reageren op de concept Warmtevisie via warmtevisie@amersfoort.nl. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie. Op 11 april 2019 is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond in De Observant (Stadhuisplein 7).

De concept-Warmtevisie geeft een route voor de komende 11 jaar om van het aardgas en andere fossiele brandstoffen af te komen. De gemeente wil alle alle ruimte geven om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen tot concrete invulling daarvan te komen. De zorgen over onder andere de betaalbaarheid worden breed gedeeld. Dat is een van de redenen waarom gemeenten en corporaties pleiten voor middelen en betere regelgeving door de Rijksoverheid. DE gemeente nodigt iedereen uit om nu in te brengen waar de zorgen en kansen liggen. Dan kan dit mee worden gewogen in de definitieve warmtevisie en de besluitvorming daarover in de gemeenteraad.