Duurzaam Hoogland

voor een beter wereld

Categorie: Nieuws (page 1 of 2)

Rijkssubsidie om praktische energiebesparende maatregelen te stimuleren

Woningeigenaren kunnen in 2020 financiële ondersteuning krijgen bij het treffen van praktische energiebesparende maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het inregelen van de CV, het plaatsen van radiatorfolie en gebruik van tochtstrippen. lees verder

Bijeenkomst groep Zonnepanelen 14 december

Op zaterdag 14 december is de groep die zich op een eerdere voorlichtingsavond had uitgesproken voor interesse om iets gezamenlijks te doen rond zonnepanelen bijeengeweest.

Joop van der Leeuw gaf een presentatie over zonnepanelen, werking, voor – en nadelen en tips over wat wel en wat niet te doen.

De presentatie kun je hier downloaden en staat ook onder het kopje documenten.

Mocht je je niet gemeld hebben als geïnteresseerde, maar dat toch zijn, stuur dan even een mail naar duurzaamhoogland@gmail.com

Wij brengen je dan wel in contact met de groep.

Informatieavond Isoleer De Ham drukbezocht

welkom voor alle aanwezigen

Op 5 november hield het Platform Duurzaam Hoogland een informatieavond over de mogelijkheden die er zijn om de woningen in deze buurt verder te isoleren. De belangstelling hiervoor was zeer groot.

Jan Bijvank, vice-voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, heette de aanwezigen welkom en gaf aan wat voor besluiten er op landelijk en regionaal niveau al genomen waren. Bovendien gaf hij aan dat de gemeente actief bezig gaat met een warmteplan voor iedere wijk en dorp binnen de gemeente. Hoogland staat hoog op de lijst om een warmteplan te ontwikkelen. Bijvank gaf aan dat het Platform Duurzaam Hoogland graag een van de gesprekspartners wil zijn.

Vervolgens gaf Sidney Mac Gillavry aan welke woningen geanalyseerd waren, wat hun isolatiewaarden betreft en wat mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Daarbij maakte hij gebruik van het idee dat er drie boodschappenlijstjes zijn. De eerste en de goedkoopste is makkelijk te realiseren. De volgende twee brengen de woning naar een hoger isolatieniveau, maar zijn uiteraard duurder.

De opnameresultaten waren op groot formaat aan de wanden gehangen, maar iedereen kon ze ook gewoon op A4-formaat mee naar huis nemen.

De isolatiewaarden in kaart

Tot slot gaf Albert Schoonderbeek een overzicht welke mogelijkheden;ijke rendementen te behalen zijn. Daarbij werd een flinke slag om de arm gehouden. Vanzelfsprekend zijn de vier typen huizen onderling ook nog verschillend om diverse bewoners of hun woning verbouwd hebben of al isolatiemaatregelen genomen hebben.

Het platform is nadrukkelijk niet ingegaan op mogelijke acties van de gemeente om al of niet een warmtenet aan te leggen of dat in de toekomst waterstof of geothermie een oplossing zou zijn. Het idee van het platform is, dat het eerste wat je kunt en zou moeten doen, is je energieverbruik proberen omlaag te brengen. Dat kan door gedragsverandering en door je huis beter te isoleren.

Tenslotte konden de aanwezigen formulieren invullen, waarmee ze aangaven op de een of andere manier wel samen met anderen in hun buurt te willen gaan kijken wat voor hen de beste acties zijn.

Degenen die niet aanwezig waren, maar toch mee willen doen kunnen dit formulier alsnog invullen.

De presentatie en de ‘opnameresultaten’ zijn onder het tabblad documenten te vinden.

Voorlichtingsavond Isoleerbespaarplan wijk De Ham

Het platform Duurzaam Hoogland houdt op dinsdagavond 5 november a.s. een voorlichtingsavond in Dorpshuis De Neng over de mogelijkheid uw huis in wijk De Ham duurzaam te isoleren.

De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

CO2-neutraal – Gasloos

Het Rijk en de gemeente Amersfoort hebben ambitieuze plannen. Het kabinet heeft besloten dat in 2050 Nederland een andere brandstofvoorziening moet hebben om onze huizen te verwarmen dan het huidige gas. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Dat betekent dat er geen uitstoot van fossiele brandstof voor de verwarming van woningen en bedrijfsgebouwen moet zijn.

Daarom heeft de gemeente een Warmtevisie ontwikkeld, een document waarin zij beschrijft hoe per gebied een warmteplan wordt ontwikkeld. Hoogland is één van de gebieden waar nog dit jaar aan zo’n warmteplan gewerkt wordt.

Van isoleren krijg je nooit spijt

Wat ook de uitkomst van dat warmteplan zal zijn, het helpt altijd om de energievraag in je huis omlaag te brengen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen en zo je energievraag bij je energiemaatschappij te verlagen. Dat kan door op een verstandige manier met je energie om te gaan: minder lang douchen, lampen vervangen door LED, die lampen niet onnodig te laten branden, de cv-ketel goed te laten aftstellen etc.

En wat altijd helpt, is na te gaan hoe je huis geïsoleerd is en dat waar mogelijk te verbeteren.

De Ham

Het platform Duurzaam Hoogland heeft in de wijk De Ham in de afgelopen maanden bekeken hoe de huizen daar geïsoleerd zijn. In de wijk De Ham zijn grofweg vier type woningen gebouwd. De wijk De Ham is gesitueerd rond de Ambachtlaan en de straaten hebben kenmerkende namen van oude beroepen als Glazenierstraat, Schrijnwerkerlaan, Molenaarlaan en Tingieterstraat.

Van deze woningen zijn van alle vier typen onderzocht hoe de isolatiewaarde is van de vloer, de (spouw)muren, het glas en het dak.  Vervolgens is onderzocht wat de kosten zouden zijn om de diverse delen van het huis te laten isoleren.

Op 5 november wil het platform Duurzaam Hoogland de uitkomsten van dit onderzoek graag delen met de bewoners van de woningen in De Ham om daarna samen te bekijken wat voor wensen er zijn om collectief te isoleren en offertes aan te vragen waardoor er prijsvoordeel behaald kan worden. Bewoners van de wijk De Ham zijn van harte uitgenodigd.

Isolatieplan De Ham: Dorpshuis De Neng, dinsdag 5 november, aanvang 20.00 uur

www.duurzaamhoogland.nl

Groei en Bloei afdeling Amersfoort: prijsuitreiking voortuinkeuringen Hoogland

De afdeling Amersfoort van Groei en Bloei bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zal menigeen vast niet ontgaan zijn. Al jaren zijn diverse commissies binnen deze afdeling actief.

Zo is er bijvoorbeeld een voortuinen keuringscommissie. In het voorjaar, de zomer en het najaar worden voortuinen bekeken, op aspecten n.a.v. een checklist beoordeeld en worden er foto’s gemaakt.

Dit jaar heeft de commissie de voortuinen in Hoogland gekeurd.

De prijsuitreiking is op 21 november 2019, Locatie: Het Groene Huis, inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Toegang: GRATIS

Zie ook: https://amersfoort.groei.nl

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd en wordt er hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Met de ontwikkelingen in de stad en de doelstellingen voor de stad komen ook dilemma’s naar boven. Juist u als inwoner of belanghebbende hebt zicht op deze dilemma’s. Daarom horen we graag van u.

De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie bij elkaar. Dit heet de Omgevingsvisie. Deze visie gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar deze Omgevingsvisie wil de gemeente ook van u weten waar de visie in ieder geval uitspraken over moet doen.

Al ruim 40 interviews met inwoners en belanghebbenden

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van Amersfoort en de ontwikkelingen in de stad. Voor de interviews waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit. Onder andere MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

De volgende stap: uw inbreng

In de volgende stap wil de gemeente met u de opbrengst van de interviews toetsen en samen met u bespreken welke dilemma’s er zichtbaar worden voor de komende jaren. In vier delen van de stad zijn bijeenkomsten waar u bij kunt zijn. De bijeenkomst in Amersfoort Noord vindt plaats op woensdag 2 oktober, voor de wijken Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Hoogland en Hoogland West, Kattenbroek en Zielhorst. De bijeenkomst vindt plaats van 19.15 – 21.15 uur in De Neng aan de Engweg.

Aanmelden kan via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Hoe verder?

Op woensdag 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten. Ook daar bent u van harte welkom. Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.

Ook kunt u tussen woensdag 16 oktober en woensdag 6 november naar het Rietveldpaviljoen op de Zonnehof voor verschillende exposities die zijn gemaakt over de Omgevingsvisie. Ook hierover vindt u meer informatie op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Duurzaam Hoogland start eigen energiecoöperatie

Het platform Duurzaam Hoogland start met een eigen energiecoöperatie: Zon op Hoogland.

De coöperatie wordt lid van ‘Zon op Nederland’. Bij ‘ Zon op Nederland’ zijn enkele tientallen energiecoöperaties aangesloten. Daardoor wordt de lokale energiecoöperatie ontlast van allerlei administratieve handelingen. Bovendien begeleidt Zon op Nederland’ de lokale energiecoöperaties met de projecten die zij willen starten.

“Zon op Hoogland” is als coöperatie inmiddels notarieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Duurzaam Hoogland heeft besloten tot het oprichten van een eigen coöperatie omdat daardoor de kosten voor een project postcoderoos laag zijn. Een en ader betekent wel dat er door de coöperatie meer werk gedaan moet worden.

Inmiddels is er ook een bestuur gevormd die het eerste project ‘Boerderij Breevoort’ gaat opzetten.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Bijvank, voorzitter
  • Alex van Donkelaar, penningmeester
  • Kor van den Hoek, secretaris

Eind dit jaar worden de mensen die zich al eerder gemeld hebben interesse te hebben in dit project uitgenodigd voor een informatie-avond.

Wanneer u ook interesse heeft, maar u zich nog niet hebt aangemeld kan dat via duurzaamhoogland@gmail.com

of via de site Zon op Hoogland

Project `Zon op Hoogland” gestart!

Deelnemers gezocht.

Nu zonnepanelen aanschaffen die niet op uw huis gelegd worden? Dat kan! Duurzaam Hoogland is samen met boerderij Breevoort, de universiteit van de geit’ een projectgestalt onder de tittel `Zon op Hoogland’.

Voor een bedrag tussen de €250 en € 300,0 ( het precieze bedrag moet nog worden vastgesteld) koopt u een zoncertificaat. Dit certificaat. geeft recht op de opbrengst van het zonnepaneel én in het kader van de regeling `postcoderoos’. heeft u recht op teruggave van uw energiebelasting.

Inmiddels hebben verschillende Hooglanders interesse getoond voor tot nu ruim 120 zonnepanelen. Het project start daadwerkelijk als er 200 panelen zijn `verkocht’, dus u moet er snel bij zijn.

Meer informatie over de regeling vindt u op http://www.postcoderoos.nl

Hoogland Zwerfafval vrij

Wilt u ook een schone straat, buurt en een schone stad? Vindt u iets van zwerfafval? Kom naar de inspiratiemiddag Amersfoort zwerfafval vrij in theater Flint! Een GRATIS evenement, van 13:00-17:00 uur, voor Amersfoorters die betrokken (willen) zijn bij het tegengaan van zwerfafval. Er zijn interessante lezingen over de gevolgen van zwerfafval en er is een inspiratieplein. Meldt u aan op www.keischoon033event.nl

Tot 20 mei!

2 jaar bouwagenda

De taskforce die zich met de energietransitie en huizenbouw heeft beziggehouden heeft onlangs een rapport uitgebracht. Het hele document kunt u downloaden onder het kopje ‘ documenten’

Een pagina hieruit willen we u niet onthouden. Het is duidelijk dat er voor Hoogland niet veel keuzes zullen zijn: een warmtenet of all-electric ligt voor de hand. Dat dat geld Ost (en oplevert) is duidelijk, alleen wie betaalt de investering. Op pagina 52 gaat de Taskforce daarop in:

Particuliere woningen

De inzet van deze Road Map is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Het speelveld is echter groot, complexen op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen woningen van particuliere huiseigenaren als beslissers. Er is wel toenemende interesse onder huiseigenaren om duurzame maatregelen te nemen, maar het animo is nog zeer beperkt. Renovatiekosten liggen aanzienlijk te hoog om terug te verdienen via lager energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Een aanbod waarbij particulieren geen persoonlijke schulden hoeven te maken en energierenovaties hun woonlasten niet verhogen, is nog niet voorhanden.

Aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft De Bouwagenda gepleit voor verankering van een vorm van gebouwgebonden financiering (ggf) met daaraan gekoppeld aandacht voor ontzorging. De in het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerde modellen voldoen daar niet volledig aan en bieden nog geen ruimte voor grootschalige ontzorging van particuliere eigenaren. De Bouwagenda heeft een model ontwikkeld voor ontzorging door een publiekorgaan. Onze bijdrage vanuit De Bouwagenda concentren zich op:

verankering randvoorwaarden verduurzaming particuliere woningvoorraad door mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering, in combinatie met uitwerking van ontzorgingsconcepten voor particuliere woningeigenaren;

• opzet om te komen tot de gewenste opschaling, kwaliteitssprong en kostenreductie met de Startmotor en Renovatieversneller, te beginnen met het corporatiebezit .

Uit: 2 jaar de bouwagenda. Taskforce Bouwagenda

« Oudere berichten

© 2020 Duurzaam Hoogland

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑