Wie zijn wij

Duurzaam Hoogland is een platform dat allerlei mogelijkheden laat zien om je eigen wereld duurzamer te maken.

Dat kan door je huis duurzaam te maken, zodat je energie spaart en minder CO2 uitstoot, maar dat kan ook door door duurzamer te leven of te helpen beter te recyclen….

Duurzaam Hoogland zoekt mensen die mee willen denken in dit platform, die ambassadeur voor een bepaald duurzaam onderwerp willen zijn.

Duurzaam Hoogland is een initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland.