Project `Zon op Hoogland” gestart!

Deelnemers gezocht.

Nu zonnepanelen aanschaffen die niet op uw huis gelegd worden? Dat kan! Duurzaam Hoogland is samen met boerderij Breevoort, de universiteit van de geit’ een projectgestalt onder de tittel `Zon op Hoogland’.

Voor een bedrag tussen de €250 en € 300,0 ( het precieze bedrag moet nog worden vastgesteld) koopt u een zoncertificaat. Dit certificaat. geeft recht op de opbrengst van het zonnepaneel én in het kader van de regeling `postcoderoos’. heeft u recht op teruggave van uw energiebelasting.

Inmiddels hebben verschillende Hooglanders interesse getoond voor tot nu ruim 120 zonnepanelen. Het project start daadwerkelijk als er 200 panelen zijn `verkocht’, dus u moet er snel bij zijn.

Meer informatie over de regeling vindt u op http://www.postcoderoos.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Project `Zon op Hoogland” gestart!

Hoogland Zwerfafval vrij

Wilt u ook een schone straat, buurt en een schone stad? Vindt u iets van zwerfafval? Kom naar de inspiratiemiddag Amersfoort zwerfafval vrij in theater Flint! Een GRATIS evenement, van 13:00-17:00 uur, voor Amersfoorters die betrokken (willen) zijn bij het tegengaan van zwerfafval. Er zijn interessante lezingen over de gevolgen van zwerfafval en er is een inspiratieplein. Meldt u aan op www.keischoon033event.nl

Tot 20 mei!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Hoogland Zwerfafval vrij

2 jaar bouwagenda

De taskforce die zich met de energietransitie en huizenbouw heeft beziggehouden heeft onlangs een rapport uitgebracht. Het hele document kunt u downloaden onder het kopje ‘ documenten’

Een pagina hieruit willen we u niet onthouden. Het is duidelijk dat er voor Hoogland niet veel keuzes zullen zijn: een warmtenet of all-electric ligt voor de hand. Dat dat geld Ost (en oplevert) is duidelijk, alleen wie betaalt de investering. Op pagina 52 gaat de Taskforce daarop in:

Particuliere woningen

De inzet van deze Road Map is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Het speelveld is echter groot, complexen op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen woningen van particuliere huiseigenaren als beslissers. Er is wel toenemende interesse onder huiseigenaren om duurzame maatregelen te nemen, maar het animo is nog zeer beperkt. Renovatiekosten liggen aanzienlijk te hoog om terug te verdienen via lager energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Een aanbod waarbij particulieren geen persoonlijke schulden hoeven te maken en energierenovaties hun woonlasten niet verhogen, is nog niet voorhanden.

Aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft De Bouwagenda gepleit voor verankering van een vorm van gebouwgebonden financiering (ggf) met daaraan gekoppeld aandacht voor ontzorging. De in het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerde modellen voldoen daar niet volledig aan en bieden nog geen ruimte voor grootschalige ontzorging van particuliere eigenaren. De Bouwagenda heeft een model ontwikkeld voor ontzorging door een publiekorgaan. Onze bijdrage vanuit De Bouwagenda concentren zich op:

verankering randvoorwaarden verduurzaming particuliere woningvoorraad door mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering, in combinatie met uitwerking van ontzorgingsconcepten voor particuliere woningeigenaren;

• opzet om te komen tot de gewenste opschaling, kwaliteitssprong en kostenreductie met de Startmotor en Renovatieversneller, te beginnen met het corporatiebezit .

Uit: 2 jaar de bouwagenda. Taskforce Bouwagenda

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Hoogland snel aan de beurt voor warmteplan

In de concept warmtevisie zoals de gemeente Amersfoort die onlangs heeft gepubliceerd vinden we op pagina 36 een overzicht van de volgorde van de wijken en dorpen die het een warmteplan moeten opstellen. Zoals al in een eerder bericht gezegd, dat wil de gemeente doen samen met de bewoners van die wijk of dorp.

Platform Duurzaam Hoogland zal meedoen met het opstellen van dat warmteplan

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Hoogland snel aan de beurt voor warmteplan

concept warmtevisie

De gemeente Amersfoort heeft een concept warmtevisie opgesteld. Deze is te downloaden onder het kopje documenten.

In deze visie is te lezen dat na de pilot Schothorst-Zuid Hoogland als volgende wijk (dorp) aan de buurt is om een warmteplan op te stellen.

Dat warmteplan wordt samen met de bewoners gemaakt. Het is dus zaak dat vanuit de verschillende wijken mensen zich actief opstellen en meedoen om het warmteplan zo goed mogelijk in te steken.

In onderstaand schema kun je zien wat de zoekrichtingen, de keuzes, zijn voor woningen die in verschillende periodes gebouwd zijn.

Het merendeel van de woningen in Hoogland zijn gebouwd tussen 1950 en 1992. Uit het schema kun je opmaken dat de eerste opdracht is: isoleren. Door goed te isoleren breng je de warmtevraag uiteindelijk terug.

Daarna – als we van het gas afzijn – is er een combinatie mogelijk van een warmtenet of/en all-electric.

Het platform duurzaamhoogland is op dit moment bezig met te bekijken in hoeverre de woningen in de buurt De Ham (Ambachtslaan en omgeving) geïsoleerd zijn en wat daar nog beter kan.

Uiteindelijk is naast het gezamenlijk opstellen van een goed warmteplan isolatie de eerste stap. ook dat kunnen we gezamenlijk doen en ons huis een goede isolatielabel bezorgen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor concept warmtevisie

Amersfoort ontwikkelt warmtevisie

inloopavond op 11 april in de Obeservant

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. Amersfoort wil alle huizen en gebouwen aardgasvrij maken. Daarvoor is samen met partners uit de stad de (concept) Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin staat o.a.:

  • welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken
  • hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren
  • in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn. 

Tot 24 april 2019 kunt u reageren op de concept Warmtevisie via warmtevisie@amersfoort.nl. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie. Op 11 april 2019 is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond in De Observant (Stadhuisplein 7).

De concept-Warmtevisie geeft een route voor de komende 11 jaar om van het aardgas en andere fossiele brandstoffen af te komen. De gemeente wil alle alle ruimte geven om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen tot concrete invulling daarvan te komen. De zorgen over onder andere de betaalbaarheid worden breed gedeeld. Dat is een van de redenen waarom gemeenten en corporaties pleiten voor middelen en betere regelgeving door de Rijksoverheid. DE gemeente nodigt iedereen uit om nu in te brengen waar de zorgen en kansen liggen. Dan kan dit mee worden gewogen in de definitieve warmtevisie en de besluitvorming daarover in de gemeenteraad.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Amersfoort ontwikkelt warmtevisie

Welkom bij Duurzaam Hoogland

Op deze site vind je informatie over duurzaaamheid. Over energiebesparing, gasloze huizen, zonnepanelen, energiecoöperaties, watervriendelijke tuin, acties voor bruikbaar afval etc.

Reacties uitgeschakeld voor Welkom bij Duurzaam Hoogland